Ozvite sa nám

Prosím spočítajte 8 a 5.

Kontakt

Sledujte naše lovecké kroky

Údaje spoločnosti

lovecká cestovná kancelária

HEMING hunting s. r. o.

Mierová 371/24

821 05 Bratislava

 

IČO: 56060661

SK47 0200 0000 0044 4652 2557

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III v odd. Sro, vl. č. 176338/B

Orgánom dozoru je

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

 

Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru

tel.č. 02/58272172

email: ba@soi.sk

https://www.soi.sk/