Get in touch with us

Please add 3 and 6.

Contact

Follow our hunting steps

Company information

hunting travel agency

HEMING s.r.o.

Mierová 371/24

821 05 Bratislava

 

IČO: 53716035

DIČ: 2121485850 / SK2121485850

SK47 0200 0000 0044 4652 2557

Spoločnosť zapísaná Obchodný register Mestského súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 152216/B


Spoločnosť v zmysle zákona poistená proti úpadku v Union poisťovnňa, a.s. č. zmluvy 11-65158
Warranty card

The supervisory authority is

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

 

Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru

tel.č. 02/58272172

email: ba@soi.sk

https://www.soi.sk/