Informace o používání souborů cookies

Osobní údaje v rozsahu cookies souborů zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2007/2010. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 2016/679 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o OOU“). Bezpečnost osobních údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnosti. 

Za účelem zajištění řádného fungování této web stránky a zlepšení poskytovaných služeb, ukládáme někdy ve vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookies. 

1. Kdo jsme?

Osobní údaje zpracovává cestovní kancelář

Obchodní jméno: HEMING s.r.o.

Sídlo: Mírová 371/24, Bratislava - městská část Ružinov 821 05

Společnost zapsaná do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I 

v odd. Sro, vl. čj. 152216/B

IČ: 53 716 035

DIČ: 2121485850

DIČ: SK2121485850

Zast.: Mgr. Roman Valent 

e-mail: heming@heminghunting.com

tel. č.: +421 918 900 409

(dále jen „provozovatel“). 

 

2. Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory vytvořené komunikací mezi touto webovou stránkou a prohlížečem. Cookies ukládají naše servery, pomocí prohlížeče do vašeho zařízení (počítače, mobilního telefonu, tabletu). Díky cookies naše stránka při příští návštěvě zná vaše zařízení. Cookies jsou předány naší webové stránce ("vlastní cookies") nebo jiné webové stránce, ke které patří ("cookies třetí strany"). </p >

 

3. K čemu používáme cookies?

Cookies používáme primárně k tomu, aby se vám stránka správně zobrazovala a zabezpečili jsme její řádné fungování a přizpůsobení zobrazovaného obsahu vašim potřebám. Používáme je zejména k:

a, sledování správného fungování webu,

b, zkvalitňování poskytovaných služeb,

c, rozpoznání a zjednodušení používání webu při opětovné návštěvě, 

d, shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací o vašem přístupu a chování na webu,

e, poskytnutí informací z okruhu vašich zájmů a potřeb, 

f, doporučení služby, které odpovídají vašim zájmům a potřebám,

g, remarketing.

 

Cookies používá téměř každá web stránka. Při opětovné návštěvě vám pomohou zapamatovat si navštívené stránky a předchozí nastavení.

 

4. Jaké jsou druhy cookies?

Z časového hlediska používáme cookies, které jsou dočasné a trvalé.

a, Dočasné cookies se ukládají ve vašem zařízení pouze po dobu trvání návštěvy, dokud web stránku nezavřete.

b, Trvalé cookies se ukládají ve vašem zařízení a zůstávají tam až dokud je nevymažete, resp. neuplyne doba nastavená v prohlížeči. 

Z obsahového hlediska provozovatel používá následující cookies:

a, Základní cookies, které jsou potřebné pro řádné a kvalitní užívání web stránky (např. přihlašovací údaje);

b, Provozní cookies, jejichž prostřednictvím můžeme analyzovat vaše chování na webové stránce (např. počet stránek, na kterých byl, či jaký čas na nich setrval);

c, Funkční cookies, jejichž prostřednictvím můžeme zkvalitnit funkčnost web stránky tím, že se zaznamenává, které služby vám již byly nabízeny.  

d, Reklamní cookies, jejichž prostřednictvím lze vyhodnotit okruh vašich zájmů a potřeb a na základě toho vám nabídnout relevantní služby.[ nbsp]

 

5. Jsou cookies osobnímiúdaji?

Z hlediska ochrany osobních údajů je třeba určit, kdy jsou cookies považovány za osobní údaje. Cookies jsou osobními údaji pouze tehdy, je-li součástí údajů zapsaných v souboru cookies jakýkoli identifikátor, jehož prostřednictvím přímo nebo nepřímo ve spojení s jinými údaji lze identifikovat konkrétní fyzickou osobu. 

 

6. Jak získáváme cookies?

Základní cookies, které nutně potřebujeme k řádnému fungování stránky zpracováváme bez vašeho souhlasu. Ostatní cookies, jejichž zpracování není nezbytné pro řádné fungování webové stránky, zpracováváme jen s vaším souhlasem. Souhlas nám můžete dát zakliknutím požadovaných cookies na liště na naší webové stránce. Vybrat si přitom můžete, na zpracování kterých cookies nám dáte souhlas a na kterých ne. 

 

7. Jak odvolat souhlas se zpracováním cookies?

Ve svém prohlížeči si můžete kdykoli změnit nastavení ukládání cookies. Cookies můžete smazat, blokovat nebo zcela zakázat jejich používání, případně omezit je na vámi vybrané typy. 

Informace o prohlížečích ao způsobu správy cookies naleznete na těchto webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs</a >
Edge:

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq
Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

8. Cookies třetích stran

Na naší webové stránce jsou odkazy a odkazy i na jiné webové stránky. Např. Facebook nebo YouTube. Proto mohou být během prohlížení naší webové stránky vytvořeny soubory cookies, které nepodléhají naší kontrole. Podmínky používání souborů cookies si můžete přečíst na jejich stránkách. 

 

9. Jak dlouho cookies zpracováváme?

Cookies uchováváme maximálně po dobu 3 let, v závislosti na druhu cookies. 

 

10. Na koho se obrátit?

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se používání cookies na našich webových stránkách, kontaktujte nás na info@heming.cz. < /p>